1.  S I N I F  D Ö N E M  
GÜZ GÜZ BAHAR BAHAR Ders Kredisi AKTS
Ders Kodu       DERSLER Dönemi Teorik Pratik Teorik Pratik
3201102 TIBBİ BİYOLOJİ GENETİK   Y 2 0 2 0 2 4
3201101 DİŞ MORFOLOJİSİ VE MANİPÜLASYON Y 1 7 1 7 4,5 16
3201103 TIBBİ ORGANİK KİMYA  Y 2 0 2 0 2 4
3201104 MADDELER BİLGİSİ  D 1 0 - - 1 2
3201105 BİYOİSTATİSTİK  Y 1 1 1 1 1,5 2
3201106 BİYOFİZİK   Y 2 0 2 0 2 4
3201110 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Y 1 0 1 0 1 2
3201111 DİŞ HEKİMLİĞİ TARİH D 1 0 - - 1 2
3201112 KORUYUCU HEKİMLİK VE EPİDEMİYOLOJİ D 1 0 - - 1 2
3201113 DEONTOLOJİ  Y 1 0 1 0 1 2
3201114 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (S) D 1 0 - - 1 2
3201115 ANATOMİ  D - - 2 2 3 4
3201117 KARİYER PLANLAMA (S) D - - 1 0 1 2
9901112 TÜRK DİLİ-I  D 2 0 - - 2 2
9901111 ATATÜRK İLKE ve İNKILAP TARİHİ-I D 2 0 - - 2 2
9901110 YABANCI DİL-I  (İngilizce) D 2 0 - - 2 2
9901203 TÜRK DİLİ-II D - - 2 0 2 2
9901201 ATATÜRK İLKE ve İNKILAP TARİHİ-II D - - 2 0 2 2
9901202 YABANCI DİL-II (İngilizce) D - - 2 0 2 2
    TOPLAM 20 8 19 11 34,5 60
 
              2.  S I N I F   D Ö N E M  
GÜZ GÜZ BAHAR BAHAR Ders Kredisi AKTS
Ders Kodu         DERSLER Dönemi Teorik Pratik Teorik Pratik
3201201 ANATOMİ  Y 2 2 2 2 3 6
3201202 FİZYOLOJİ  Y 3 2 3 2 4 7
3201203 BİYOKİMYA  Y 2 - 2 - 2 4
3201204 MADDELER BİLGİSİ (S) D 2 - - - 2 3
3201205 HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ Y 3 2 3 2 4 7
3201206 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ve UYGULAMA Y - 8 - 8 4 14
3201207 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Y 2 - 2 - 2 4
3201208 DİŞ HASTALIKLARI  TEDAVİSİ ve UYGULAMA Y - 4 - 4 2 5
3201209 DİŞ HASTALIKLARI ve TEDAVİSİ Y 2 - 2 - 2 4
3201211 ENDODONTİ  Y 1 1 1 1 1,5 2
3201210 MİKROBİYOLOJİ  Y 2 - 2 - 2 4
    TOPLAM 19 19 17 19 28,5 60
 
           3.  S I N I F   D Ö N E M  
GÜZ GÜZ BAHAR BAHAR Ders Kredisi AKTS
Ders Kodu         DERSLER Dönemi Teorik Pratik Teorik Pratik
3201301 ORAL DİAGNOZ - RADYOLOJİ Y 2 - 2 - 2 4
3201302 AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ Y 2 - 2 - 2 4
3201303 DİŞ HASTALIKLARI ve TEDAVİSİ Y 2 - 2 - 2 4
3201304 ENDODONTİ Y 2 - 2 - 2 4
3201305 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Y 2 - 2 - 2 4
3201306 DENTAL ANESTEZİ Y 1 - 1 - 1 2
3201307 PEDODONTİ  Y 2 - 2 - 2 4
3201308 ORTODONTİ  Y 2 - 2 - 2 4
3201309 PERİODONTOLOJİ  Y 2 - 2 - 2 4
3201310 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ UYGULAMA D - 8 - - 4 8
3201311 DİŞ HASTALIKLARI ve TEDAVİSİ UYGULAMA D - 4 - - 2 2
3201312 ENDODONTİ UYGULAMA D - 4 - - 2 2
3201313 PATOLOJİ Y 2 - 2 - 2 2
3201314 FARMAKOLOJİ Y 2 - 2 - 2 2
3201323 KLİNİĞE GİRİŞ (S) D 1 - - - 1 1
3201324 KANITA DAYALI DİŞ HEKİMLİĞİ (S) D - - 1 - 1 1
    TOPLAM 22 16 22 - 31 52
              3.SINIF KLİNİK GÖZLEM                                                            (İŞ GÜNÜ) İG
3201315 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ     - - 2 İG - 1
3201316 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ      - - 2 İG - 1
3201317 ENDODONTİ     - - 2 İG - 1
3201318 AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİ      - - 2 İG - 1
3201319 PERİODONTOLOJİ      - - 2 İG - 1
3201320 ORTODONTİ       - - 2 İG - 1
3201321 PEDODONTİ       - - 2 İG - 1
3201322 AĞIZ DİŞ ÇENE RADYOLOJİSİ     - - 2 İG - 1
    TOPLAM   - - 16 İG - 8
GENEL TOPLAM 22 16 22 16 İG 31 60
 
            4.  S I N I F   D Ö N E M  
GÜZ GÜZ BAHAR BAHAR Ders Kredisi AKTS
Ders Kodu         DERSLER Dönemi Teorik Pratik Teorik Pratik
3201401 DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ  Y 1 - 1 - 1 2
3201302 AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ Y 2 - 2 - 2 2
3201403 ENDODONTİ Y 2 - 2 - 2 2
3201404 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Y 2 - 2 - 2 2
3201405 ORTODONTİ Y 2 - 2 - 2 2
3201406 PERİODONTOLOJİ Y 2 - 2 - 2 2
3201407 ORAL DİAGNOZ-RADYOLOJİ  Y 2 - 2 - 2 2
3201408 AĞIZ HASTALIKLARI Y 1 - 1 - 1 2
3201409 PEDODONTİ Y 2 - 2 - 2 2
3201410 HEMATOLOJİ / DÂHİLİYE D 1 - - - 1 1
3201411 GENEL CERRAHİ D 1 - - - 1 1
3201412 DERMATOLOJİ D - - 1 - 1 1
3201413 GENEL ANESTEZİ D - - 1 - 1 1
3201422 ÇENE HAREKETLERİ VE OKLÜZYON (S) D 1 - - - 1 1
3201423  İLETİŞİM BECERİLERİ (S) D - - 1 - 1 1
    TOPLAM 19 - 19 - 22 24
              4.KLİNİK UYGULAMALAR                                                                                      (İŞ GÜNÜ) İG
3201414 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ  Y   - - 38 İG - 8
3201415 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ  Y   - - 19 İG - 4
3201416 ENDODONTİ Y   - - 19 İG - 4
3201417 AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ  Y   - - 19 İG - 4
3201418 PERİODONTOLOJİ Y   - - 19 İG - 4
3201419 ORTODONTİ  Y   - - 19 İG - 4
3201420 ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ Y   - - 19 İG - 4
3201421 AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Y   - - 19 İG - 4
    TOPLAM - - - 171 İG - 36
GENEL TOPLAM 19 - 19 171 İG 22 60
 
           5.  S I N I F   D Ö N E M  
GÜZ GÜZ BAHAR BAHAR Ders Kredisi AKTS
Ders
Kodu
        DERSLER Dönemi Teorik Pratik Teorik Pratik
3201501 TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI D 2 - - - 2 1
3201502 İLK YARDIM VE ACİL TEDAVİ D 2 - - - 2 1
3201503 AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ D 2 - - - 2 1
3201504 KULAK, BURUN BOĞAZ D 2 - - - 2 1
3201505 MUAYENE YÖNETİMİ VE ERGONOMİ (S) D - - 2 - 2 1
3201506 ÇENE YÜZ CERRAHİSİ D 2 - - - 2 1
3201507 ÇENE YÜZ PROTEZLERİ (S) D 2 - - - 2 1
3201508 ADLİ TIP D 2 - - - 2 1
3201509 PSİKİYATRİ-NÖROLOJİ D 2 - - - 2 1
3201510 GÖZ HASTALIKLARI D 2 - - - 2 1
3201511 DİŞ HEKİMLİĞİNDE DEONTOLOJİ D - - 2 - 2 1
3201512 İMPLANTOLOJİ D - - 2 - 2 1
    TOPLAM 18 - 6 - 24 12
              5.KLİNİK UYGULAMALAR                                                                                 (İŞ GÜNÜ) İG
3201513 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ  Y - - - 28 İG - 7
3201514 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Y - - - 28 İG - 7
3201515 ENDODONTİ Y - - - 28 İG - 7
3201516 AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ  Y - - - 28 İG - 7
3201517 PERİODONTOLOJİ Y - - - 28 İG - 7
3201518 ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ  Y - - - 28 İG - 7
3201519 ORTODONTİ Y - - - 14 İG - 3
3201520 AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Y       14 İG - 3
    TOPLAM - - - 196 İG - 48
GENEL TOPLAM 18 - 6 196 İG 24  60

KYS

    

DERS PROGRAMI

AKADEMİK TAKVİM


 

ÜNİVERSİTEMİZİN TANITIMI

FAKÜLTEMİZİN TANITIMI 2020

2022 BEYAZ ÖNLÜK TÖRENİ