BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya YÜNCÜ
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Nezif ÇELİK
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKAY
Üye: Fakülte Sekreteri Abdullah GÖÇMEZ

KYS

    

DERS PROGRAMI

AKADEMİK TAKVİM


 

ÜNİVERSİTEMİZİN TANITIMI

FAKÜLTEMİZİN TANITIMI 2020