HARRAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDE OKUTULACAK DERSLER VE KREDİ SAATLERİ
Yıllık Ders                                            :  Y
Dönemlik Ders                                   :  D
Seçmeli Ders                                      :  (S)
Avrupa Kredi Transfer Sistemi      :  AKTS
                 1.  S I N I F  D Ö N E M
GÜZ GÜZ BAHAR BAHAR Ders
Saati
Ders Kredisi AKTS
Ders Kodu       DERSLER Dönemi Teorik Pratik Teorik Pratik
3201102 TIBBİ BİYOLOJİ GENETİK   Y 2 0 2 0 2 2 4
3201101 DİŞ MORFOLOJİSİ VE MANİPÜLASYON Y 1 7 1 7 8 5 16
3201103 TIBBİ ORGANİK KİMYA  Y 2 0 2 0 2 2 4
3201104 MADDELER BİLGİSİ  D 1 0 - - 1 1 2
3201105 BİYOİSTATİSTİK  Y 2 0 2 0 2 2 4
3201106 BİYOFİZİK   Y 2 0 2 0 2 2 4
3201110 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Y 1 0 1 0 1 1 2
3201111 DİŞ HEKİMLİĞİ TARİH D 1 0 - - 1 1 2
3201112 KORUYUCU HEKİMLİK VE EPİDEMİYOLOJİ D 1 0 - - 1 1 1
3201113 DEONTOLOJİ  Y 1 0 1 0 1 1 2
3201114 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (S) D 1 0 - - 1 1 1
3201115 ANATOMi  D - - 2 2 4 3 4
3201116 DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİKSİYON (S) D - - 1 1 2 2 2
3201117 Türk Dili-I(Uzaktan-lisans) D 2 0 - - 2 2 2
3201118 Atatürk İlke ve İnkılap Tar.I(Uzaktan-lisans) D 2 0 - - 2 2 2
3201119 Yabancı Dil I (İng.)(Uzaktan-lisans) D 2 0 - - 2 2 2
3201120 Türk Dili-II(Uzaktan-lisans) D - - 2 0 2 2 2
3201121 Atatürk İlke ve İnkılapTar.-II(Uzak-lisans) D - - 2 0 2 2 2
3201122 Yabancı Dil II(İng.)(Uzaktan-lisans) D - - 2 0 2 2 2
    TOPLAM 21 7 20 10 40 36 60
 
 
              2.  S I N I F   D Ö N E M
GÜZ GÜZ BAHAR BAHAR Ders
Saati
Ders Kredisi AKTS
Ders Kodu         DERSLER Dönemi Teorik Pratik Teorik Pratik
3201201 GENEL ANATOMİ  Y 2 2 2 2 4 3 6
3201202 FİZYOLOJİ  Y 3 2 3 2 5 4 8
3201203 BİYOKİMYA  Y 2 - 2 - 2 2 4
3201204 MADDELER BİLGİSİ  D 2 - - - 2 2 3
3201205 HİSTOLOJİ  Y 3 2 3 2 5 4 8
3201206 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ve   UYGULAMA Y - 8 - 8 8 4 14
3201207 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Y 2 - 2 - 2 2 4
3201208 DİŞ HASTALIKLARI  TEDAVİSİ ve UYGULAMA Y - 4 - 4 4 2 5
3201209 DİŞ HASTALIKLARI ve TEDAVİSİ Y 2 - 2 - 2 2 4
3201210 MİKROBİYOLOJİ  Y 2 - - - 2 2 4
    TOPLAM 18 18 14 18 36 27 60
           3.  S I N I F   D Ö N E M
GÜZ GÜZ BAHAR BAHAR Ders
Saati
Ders Kredisi AKTS
Ders Kodu         DERSLER Dönemi Teorik Pratik Teorik Pratik
3201301
Oral Diagnoz-Radyoloji
Y 2 - 2 - 2 2 4
3201302 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Y 2 - 2 - 2 2 5
3201303 Diş Hastalıkları ve Tedavisi  Y 2 - 2 - 2 2 4
3201304 Endodonti Y 2 - 2 - 2 2 4
3201305 Protetik Diş Tedavisi  Y 2 - 2 - 2 2 5
3201306 Dental Anestezi Y 1 - 1 - 1 1 2
3201307 Pedodonti  Y 2 - 2 - 2 2 4
3201308 Ortodonti  Y 2 - 2 - 2 2 4
3201309 Periodontoloji  Y 2 - 2 - 2 2 4
3201310 Protetik Diş Tedavisi Uygulama D - 8 - - 8 4 8
3201311 Diş Hastalıkları ve Tedavisi Uygulama D - 4 - - 4 2 2
3201312 Endodonti Uygulama D - 4 - - 4 2 2
3201313 Genel Patoloji D 2 - - - 2 2 2
3201314 Farmakoloji D - - 2 - 2 2 2
    TOPLAM 19 16 19 - 37 29 52
              KLİNİK GÖZLEM                                                                                      (Gözlem) G
3201315
Protetik Diş Tedavisi
    - - 2 G - 1 1
3201316 Restoratif Diş Tedavisi      - - 2 G - 1 1
3201317 Endodonti     - - 2 G - 1 1
3201318 Ağız Diş Çene Cerrahi      - - 2 G - 1 1
3201319 Periodontoloji     - - 2 G - 1 1
3201320 Ortodonti      - - 2 G - 1 1
3201321 Pedodonti      - - 2 G  - 1 1
3201322 Ağız Diş Çene Radyolojisi     - - 2 G - 1 1
    TOPLAM   - - 16 G - 8 8
GENEL TOPLAM 19 16 19 16 G 37 37 60

 

            4.  S I N I F   D Ö N E M  
GÜZ GÜZ BAHAR BAHAR Ders
Saat
i
Ders Kredisi AKTS
Ders Kodu         DERSLER Dönemi Teorik Pratik Teorik Pratik
3201401 Diş Hastalık ve Tedavisi  Y 1 - 1 - 1 1 2
3201302 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Y 2 - 2 - 2 2 2
3201403 Endodonti Y 2 - 2 - 2 2 3
3201404 Protetik Diş Tedavisi Y 2 - 2 - 2 2 3
3201405 Ortodonti Y 2 - 2 - 2 2 2
3201406 Periodontoloji  Y 2 - 2 - 2 2 2
3201407 Oral Diagnoz-Radyoloji  Y 2 - 2 - 2 2 2
3201408 Ağız Hastalıkları Y 1 - 1 - 1 1 2
3201409 Pedodonti  Y 2 - 2 - 2 2 2
3201410 Hematoloji/Dâhiliye D 1 - - - 1 1 1
3201411 Genel Cerrahi D 1 - - - 1 1 1
3201412 Dermatoloji D - - 1 - 1 1 1
3201413 Genel Anestezi D - - 1 - 1 1 1
    TOPLAM 18 - 18 - 20 20 24
              4.SINIF STAJLAR                                                                                    ( İş Günü ) İG
3201414 Protetik Diş Tedavisi  Y   - - 38 İG - 20 8
3201415 Restoratif Diş Tedavisi  Y   - - 19 İG - 10 4
3201416 Endodonti Y   - - 19 İG - 10 4
3201417 Ağız Diş Çene Cerrahi  Y   - - 19 İG - 10 4
3201418 Periodontoloji Y   - - 19 İG - 10 4
3201419 Ortodonti  Y   - - 19 İG - 10 4
3201420 Pedodonti Y   - - 19 İG - 10 4
3201421 Ağız Diş Çene Radyolojisi Y   - - 19 İG - 10 4
    TOPLAM - - - 171 İG - 90 36
GENEL TOPLAM 18 - 18 171 İG 20 110 60

 

 

           5.  S I N I F   D Ö N E M  
GÜZ GÜZ BAHAR BAHAR Ders
Saati
Ders Kredisi AKTS
Ders
Kodu
        DERSLER Dönemi Teorik Pratik Teorik Pratik
3201501 Toplum Ağız Diş Sağlığı D 3 - - - 3 3 1
3201502 İlk Yardım ve Acil Tedavi D 3 - - - 3 3 1
3201503 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi D 3 - - - 3 3 1
3201504 Kulak, Burun Boğaz D 2 - - - 2 2 1
3201505 Muayene Yönetimi ve Ergonomi D 2 - - - 2 2 1
3201506 Çene Yüz Cerrahisi D 3 - - - 3 3 1
3201507 Çene Yüz Protezleri D 3 - - - 3 3 1
3201508 Adli Tıp D 2 - - - 2 2 1
3201509 Psikiyatri-Nöroloji D 2 - - - 2 2 1
3201510 Göz Hastalıkları D 2 - - - 2 2 1
3201511 Diş Hekimliğinde Deontoloji D - - 2 - 2 2 1
3201512 İmplantoloji D - - 3 - 3 3 1
    TOPLAM 25 - 5 - 30 30 12
              5.SINIF STAJLAR                                                                                                             ( İş Günü ) İG
3201513 Protetik Diş Tedavisi  Y - - - 28 İG - - 7
3201514 Restoratif Diş Tedavisi Y - - - 28 İG - - 7
3201515 Endodonti Y - - - 28 İG - - 7
3201516 Ağız Diş Çene Cerrahi  Y - - - 28 İG - - 7
3201517 Periodontoloji Y - - - 28 İG - - 7
3201518 Pedodonti   Y - - - 28 İG - - 7
3201519 Ortodonti-Ağız Diş Çene Radyolojisi Y - - - 28 İG - - 1
    TOPLAM - - - 196 İG - - 48
GENEL TOPLAM 25 - 5 196 İG 30 30  60

BOLOGNA

 

AKADEMİK TAKVİM

FAKÜLTEMİZİN TANITIMI

ÜNİVERSİTEMİZİN TANITIMI