Asil Üye
1- Başkan  Doç.Dr. Mehmet Sinan DOĞAN
2- Üye Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emrah POLAT
3- Üye Dr. Öğretim Üyesi Ahmet ARAS

Yedek Üye 
Dr. Öğretim Üyesi Saim YANIK
 

KYBS

    

AKADEMİK TAKVİM


ÜNİVERSİTEMİZİN TANITIMI

FAKÜLTEMİZİN TANITIMI 2020