Diş Hekimliği Eğitiminindeki Amacımız; 
- Bütüncül yaklaşım ve eleştirel düşünme sürecini kullanarak bireyin, ailenin ve toplumun ağız sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi hastalık durumunda iyileştirilmesi ve rehabilitasyonunda etkin ve aktif rol alarak, toplum ağız ve diş sağlığının yükseltilmesine katkı sağlayan nitelikli diş hekimleri yetiştirmek,
- Sağlık ekibinin aktif bir üyesi olarak mesleği ile ilgili yasalara ve etik ilkelere bağlı, yeni bilgiler üreterek bunları ulusal ve uluslararası bilimsel alanda paylaşan, araştırıcı, lider, eleştirel düşünen, karar vermede etkili ve çözüme odaklı etkili iletişim kurabilen ve değişim yaratabilen diş hekimleri yetiştirmek,
- Bilim ve teknolojinin kullanıma sunduğu çağdaş yöntemlerle alınan eğitim doğrultusunda modern diş hekimliğinin felsefesini ve özelliklerini taşıyan, klinisyen, eğitici, araştırıcı, hasta/insan haklarının savunucusu yetkin ve yeterli diş hekimleri yetiştirmek,
- Nitelikli diş hekimleri yetiştirerek bu alanda ulusal ve uluslararası mesleki gelişmelere katkı sağlamak, yeniliklere öncülük etmek,
- Diş hekimliği alanındaki koruyucu ve tedavi edici uygulamalara yönelik araştırmalar ve incelemeler yaparak kaliteli ve güncel tedavi uygulamalarına önderlik etmek, bilime katkı sağlamak,
- Ulusal düzeydeki kamu kurum/kuruluşları, mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde olarak, ülkemizdeki ağız ve diş sağlığı sorunlarının çözümünün bir parçası olarak çalışmak, ulusal sağlık politikalarının oluşturulmasında ve koruyucu diş hekimliği alanında aktif rol almaktır.

Sağlık Hizmeti Sunumunda Kalite Politikamız;
Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerinde, hasta haklarına duyarlı, hasta memnuniyetini ön planda tutan, etik değerlere bağlı, modern tedavi yöntemlerini uygulayan, yeterli, donanımlı personel ile güvenli sağlık hizmeti veren, çalışan memnuniyetini önemseyen, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak bu sistemin etkinliğini sürekli iyileştiren kurum olmak.


 

KYS

    

DERS PROGRAMI

AKADEMİK TAKVİM


 

ÜNİVERSİTEMİZİN TANITIMI

FAKÜLTEMİZİN TANITIMI 2020

2022 BEYAZ ÖNLÜK TÖRENİ