Asil Üye
1- Başkan  Doç.Dr. Mehmet Sinan DOĞAN
2- Üye Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emrah POLAT
3- Üye Dr. Öğretim Üyesi Ahmet ARAS

Yedek Üye 
Dr. Öğretim Üyesi Saim YANIK
 

BOLOGNA

 

AKADEMİK TAKVİM

ÜNİVERSİTEMİZİN TANITIMI

ALO 191 UYUŞTURUCU HATTI