Misyon & Vizyon

 
 

Misyonumuz;

“Diş hekimliğinin her alanında uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü eğitim vererek; çağdaş ve yenilikçi, mesleğini seven, bilimsel anlayışa sahip, etik ve akademik değerlere bağlı  geleceğin diş hekimlerini ve akademisyenlerini yetiştiren, Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören özgün araştırmalar yaparak bilime katkıda bulunan, Toplumun ağız-diş sağlığını koruyan ve iyileştiren, hasta ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, kaliteli hizmet sunan bir kurumdur.”
 

Vizyonumuz;

“Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli eğitim-öğretim vererek; üst düzey bilgi ve beceriye sahip, yaşam boyu eğitimi ilke edinen, etkili iletişim kurabilen, etik ve yasal değerler çerçevesinde davranan diş hekimleri yetiştiren, Akademik özgürlüklere sahip çıkarak bu alanda gerçekleştirdiği özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunan, Sağlık hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlayan, toplumun ağız ve diş sağlığı alanında eğitilip bilinçlendirilmesi ile halk sağlığını koruyan ve iyileştiren,  Eğitim, araştırma ve tedavi kurumu olmaktır.”

Kalite Politikamız;
Sağlık hizmetlerine bakış açısı, hizmeti sunuş şekli ve sürekli kalite iyileştirme faaliyetleriyle alanında örnek gösterilen bir Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak kalite politikamızdır.

Diş Hekimliği Eğitiminin Amacı;
Ağız diş sağlığının korunması ve hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili gerekli güncel bilgi, beceri ve tutuma sahip, eleştirel düşünce ile problem çözme yetisi edinmiş, etik ve hukuki kurallara uyan, mesleki sorumluluklarını etkili ve güvenli bir şekilde yerine getiren, bağımsız çalışma pratiğinde başarılı ve sürekli eğitimin önemine inanan diş hekimleri yetiştirmektir.

BOLOGNA

 

AKADEMİK TAKVİM

ÜNİVERSİTEMİZİN TANITIMI

ALO 191 UYUŞTURUCU HATTI