Fakülte Değerlerimiz “Bilginin ve bilimin evrenselliğine inanmak, Etik ve akademik değerlere       bağlı olmak, Hukukun üstünlüğüne ve temel insan haklarına inanmak, Araştırıcı ve yenilikçi olmak, Dürüst ve tarafsız olmak, Bilimsel gelişimlere açık ve üretken olmak, Hastalarımızın ve çalışanlarımızın haklarına saygılı olmak”
 

 

BOLOGNA

 

AKADEMİK TAKVİM

ÜNİVERSİTEMİZİN TANITIMI

ALO 191 UYUŞTURUCU HATTI