Dürüstlük       
 Şeffaflık   
 Liyakat
 Bilimsellik
 Evrensellik 
 Yenilikçilik ve yaratıcılık
 Katılımcılık
 Etik değerlere bağlılık
 Güvenilirlik ve hesap verebilirlik  
 Çevreye ve doğaya saygıl

BOLOGNA

 

AKADEMİK TAKVİM

FAKÜLTEMİZİN TANITIMI

ÜNİVERSİTEMİZİN TANITIMI