Dr.Öğr.Üyesi  Tolga Han EDEBAL
Endodonti Anabilim Dalı Başkanı

 

Endodonti, diş pulpası ve periapikal dokuların morfoloji, fizyoloji ve patolojileri ile ilgilenen bilim dalıdır. Pulpa ve periapikal dokuların yaralanmaları ve hastalıklarının, etiyolojisi, teşhisi, korunma ve tedavilerini kapsar. Endodontinin çalışma alanı, diş pulpası, diş kökü ve kökü saran dokuların biyolojisini ve bu dokuları etkileyen hastalıkların ve yaralanmaların etyolojilerini, teşhislerini ve tedavilerini içerir.
Endodonti Ana Bilim Dalında uygulanan tedavi işlemleri:

- Pulpa ve periapikal kaynaklı ağrıların teşhis ve tedavileri             
- Kuafaj tedavisi
- Kök kanalı tedavisi                                                                                                                  
- Kök kanalına post yerleştirilerek restore edilmesi
- Endodontik Cerrahi: Kök ucu rezeksiyonu, hemisection  gibi cerrahi işlemler
- Retreatment: Kanal tedavili dişlerin tekrar tedavi edilmesi,
- Pulpa ve periapikal dokulara gelen travmaların tedavisi

KYS

    

AKADEMİK TAKVİM


ÜNİVERSİTEMİZİN TANITIMI

FAKÜLTEMİZİN TANITIMI 2020