“Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı” kapsamında Prof.Dr. Burhan Akpunar, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Ciğerci, Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yıldırım, Doç. Dr. Sedat ŞEN , Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Ragıp TERZİ, Dr. Öğr. Üyesi Derya EVRAN,  Akademisyenler  tarafından Fakültemiz ve Sağlık Hizmetleri MYO öğretim üyelerine, “Öğrenme ve Öğretme , Öğretim Etkinliklerinin Planlanması, Öğretim Stratejisi, Yöntem ve Teknikleri, Teknoloji Tabanlı Öğretim Tasarımı, Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi, Uygulama ve Değerlendirme”  konulu seminer 18-20.11.2019 tarihlerinde toplam 12 saat ve  3 gün süre ile seminer verildi.
 
Eğitim Veren Hocalarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
 
KYS

    

DERS PROGRAMI

AKADEMİK TAKVİM


 

ÜNİVERSİTEMİZİN TANITIMI

FAKÜLTEMİZİN TANITIMI 2020