27 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete                          Sayı : 29458
 
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2015/8052
Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulması ile bazı yüksekokulların kapatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
 
  20/8/2015 TARİHLİ VE 2015/8052 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR
MADDE 1 – (1) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak karşılarında belirtilen fakülte, enstitü ve yüksekokullar kurulmuş,
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
S.No Üniversitesitenin Adı  Kurulan Fakülte
11 Harran Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi
YÜKSEKÖGRETIM KURULU BASKANLIGI
Egitim Ögretim Dairesi Baskanlıgı
Sayı :75850160-301.01.02-E.24248 ve Konu :Lisans ögrenci alımı ilgili 
22/03/2018 Genel Kurul Toplantısında;
a) Aşağıda adı geçen üniversite bünyesinde belirtilen Lisans programlarının
açılarak karşılarında gösterilen sayıda öğrenci alınması uygun görülmüş,
Harran Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

DUYURU

ÖNEMLİ DUYURU
Polikliniğimizde Çocuk Diş Hekimliği, Periodontoloji, Çene Cerrahisi Aktif Olarak Hizmet Vermektedir. Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Endodonti, Restoratif Diş Tedavisi Yakın Zamanda Hizmet Vermeye Başlayacaktır
 

DUYURU


ÖNEMLİ DUYURU
2018-2019 Yılı Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine TDB Tarafından Temin Edilecek Üniformalar için Ölçülerini Bildirmeleri Gerekmektedir.

DUYURU


DUYURU
Diş Hekimliği Fakültesi 1.Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine!
Temel Tıp Dersleri Tıp Fakültesi Dekanlığı Binasında Derslik 5’te yapılacaktır.