Endodonti Anabilim Dalı Başkanı

 

Endodonti, diş pulpası ve periapikal dokuların morfoloji, fizyoloji ve patolojileri ile ilgilenen bilim dalıdır. Pulpa ve periapikal dokuların yaralanmaları ve hastalıklarının, etiyolojisi, teşhisi, korunma ve tedavilerini kapsar. Endodontinin çalışma alanı, diş pulpası, diş kökü ve kökü saran dokuların biyolojisini ve bu dokuları etkileyen hastalıkların ve yaralanmaların etyolojilerini, teşhislerini ve tedavilerini içerir.
Endodonti Ana Bilim Dalında uygulanan tedavi işlemleri:

- Pulpa ve periapikal kaynaklı ağrıların teşhis ve tedavileri             
- Kuafaj tedavisi
- Kök kanalı tedavisi                                                                                                                  
- Kök kanalına post yerleştirilerek restore edilmesi
- Endodontik Cerrahi: Kök ucu rezeksiyonu, hemisection  gibi cerrahi işlemler
- Retreatment: Kanal tedavili dişlerin tekrar tedavi edilmesi,
- Pulpa ve periapikal dokulara gelen travmaların tedavisi

DUYURU

ÖNEMLİ DUYURU
Polikliniğimizde Çocuk Diş Hekimliği, Periodontoloji, Çene Cerrahisi Aktif Olarak Hizmet Vermektedir. Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Endodonti, Restoratif Diş Tedavisi Yakın Zamanda Hizmet Vermeye Başlayacaktır
 

DUYURU


ÖNEMLİ DUYURU
2018-2019 Yılı Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine TDB Tarafından Temin Edilecek Üniformalar için Ölçülerini Bildirmeleri Gerekmektedir.

DUYURU


DUYURU
Diş Hekimliği Fakültesi 1.Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine!
Temel Tıp Dersleri Tıp Fakültesi Dekanlığı Binasında Derslik 5’te yapılacaktır.