•  
 
 
                                                                                 
         Ağız Diş Çene Cerrahisi.Anabilim Dalı Başkanı                Ağız Diş Çene Cerrahisi.Anabilim Dalı                                             Doç. Dr. Mehmet Emrah POLAT                           Dr.Öğr.Üyesi Muhammed Bahattin BİNGÜL
 
     
Ağız Diş Çene Cerrahisi.Anabilim Dalı                    Ağız Diş Çene Cerrahisi.Anabilim Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Halil DURMUŞ                              Dr.Öğr.Üyesi Osman HABEK
Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi; ağız içerisinde yer alan hem yumuşak ( yanak, damak, dil ,dudak ,kaslar vb..) hem de sert dokularda (dişler, kemikler) gelişen  kistik veya tümöral  patolojilerin tedavilerin yanı sıra diş ve çene kırıkları,sürmüş yada gömük kalmış dişlerin çıkartılması veya sürdürülmesi, protez yapımına yardımcı olmak amacıyla yapılan düzeltmeleri içeren bir anabilim dalıdır. 

Ana Bilim Dalı Çalışma Alanları

 • Gömük veya sürmüş dişlerin çekimleri,
 • Ağız, çene ve yüz bölgesinin enfeksiyonlarının tıbbi ve cerrahi tedavileri
 • Çenelerde oluşan kistik ve tümöral lezyonların tedavileri
 • Ağız bölgesinin yumuşak doku hastalıklarının tedavileri
 • Ağız, çene ve yüz bölgesinde belirti veren sistemik hastalıkların tanısı ve gerektiğinde tıbbi konsültasyonlarla ilgili tıp uzmanlık alanlarına yönlendirilmesi
 • Diş kaynaklı kemik içi lezyonların tedavisi (Apikal Rezeksiyon),
 • Çene ve yüz bölgesinde oluşan kırıkların tedavileri
 • Dental protez yapımı öncesi yumuşak doku ve sert dokuların cerrahi olarak düzeltilmesi
 • Çene, yüz bölgesi ağrılarının tıbbi ve cerrahi tedavileri
 • Çene eklemi hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavileri
 • Dudak-Damak yarıklarının tedavisi
 • Diş ve çene bağlantılı maksiller sinüs patolojileri ve tedavileri
 • Ortognatik cerrahi,
 • Kanser tedavisi kapsamında uygulanan ilaç ve radyoterapiye bağlı çenelerde oluşan kemik nekrozlarının tedavileri
 • Dental implant uygulamaları
 • Dental implant uygulamaları amacıyla sert doku ve yumuşak doku eksikliklerinin cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi.
 
                                                          

KYS

    

AKADEMİK TAKVİM


ÜNİVERSİTEMİZİN TANITIMI

FAKÜLTEMİZİN TANITIMI 2020