27 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete                          Sayı : 29458
 
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2015/8052
Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulması ile bazı yüksekokulların kapatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
 
  20/8/2015 TARİHLİ VE 2015/8052 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR
MADDE 1 – (1) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak karşılarında belirtilen fakülte, enstitü ve yüksekokullar kurulmuş,
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
S.No Üniversitesitenin Adı  Kurulan Fakülte
11 Harran Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi
YÜKSEKÖGRETIM KURULU BASKANLIGI
Egitim Ögretim Dairesi Baskanlıgı
Sayı :75850160-301.01.02-E.24248 ve Konu :Lisans ögrenci alımı ilgili 
22/03/2018 Genel Kurul Toplantısında;
a) Aşağıda adı geçen üniversite bünyesinde belirtilen Lisans programlarının
açılarak karşılarında gösterilen sayıda öğrenci alınması uygun görülmüş,
Harran Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

BOLOGNA

 

AKADEMİK TAKVİM

FAKÜLTEMİZİN TANITIMI

ÜNİVERSİTEMİZİN TANITIMI